Izdvajamo
#Jovan P Brajović #analiza #Vasko Popa #Igra

Игра и њено значење у песми „Између игара“ Васка Попе

Појам игре           Игра као феномен у природи није својствена само људима већ и животињама што указује на њену базичност и утемељеност у еволутивном развијању. Ако су сличне игре у којима учествују младунчад животиња и деца, то значи да посто...
#Jovan P Brajović #Danilo Kiš #analiza #književna kritika

Појам игре у приповеци „Игра“ Данила Киша

У овој приповеци Данила Киша, појам игре и њено значење расте преко граница очекивања читаоца, али и учениска у игри. Играње није само инфантилни чин у којем учествује Андреас Сам, оно постоји и ван његовог учешћа, укључује његове родитеље, али се и њихове улоге посматрача утапају у процес играњ...
Preostali članci