Andrea Kane

Nekrunisani princ Studenjaka, rokenrol novinar, putopisac, pesnik i strastveni varilac. Objavljivao muzičku kritiku i eseje na sajtovima Pobuna umetnosti, HellyCherry, Hemp Humans, Rockomotiva, Muzički Džep, a od 2015-te urednik i autor na sajtu „Šta slušam, a šta mi se dešava“.