Zoran Ponjavić Bluzdog

Rođen sam u Čačku 29. februara 1980. godine od oca Gojka Ponjavića i majke Jovanke Stanković. Završio sam tehničku školu, drvnoprerađivački smer. Živim i radim u Brđanima. Neoženjen.